Taco Pauka verzorgt managementadvies en beleidsontwikkeling, stelt beleidsplannen, jaarverslagen, projectplannen, bidbooks, etc. samen voor musea, andere culturele instellingen, gemeentes en fondsen.
Taco Pauka maakte veel tentoonstellingen en her-inrichtingen in musea en bezoekerscentra.

Als directeur van het Nederlands Politiemuseum heeft hij een reorganisatie uitgevoerd waarmee hij de weg vrijmaakte voor een fusie en voor de realisatie van een nieuw museum over veiligheid: ‘P!T’ in Almere, dat in 2014 open ging voor publiek. Voor P!T produceerde Taco Pauka tentoonstellings-concepten, verzorgde hij het relatiemanagement, schreef hij bidbooks, communicatieplannen, planningen, teksten, scripts, scenario`s en draaiboeken en deed hij de productie en research van de nieuwe vaste expositie.

Als hoofd Expositie, Educatie en Informatie en projectleider bij Ecomare op Texel gaf Taco Pauka leiding aan de vernieuwing van de permanente expositie van dit museum en zeehondencentrum.

In het Tropenmuseum ontwikkelde en produceerde hij tentoonstellingen en programma`s voor het internationaal toonaangevende Kindermuseum TM-junior en werkte hij voor de afdeling communicatie. Bij twee theatergezelschappen verzorgde hij de research bij producties en de publiciteit bij tournees. Taco Pauka werkte in het voortgezet en beroepsonderwijs en verzorgde cursussen voor diverse instellingen. Zijn uitgebreide bestuurservaring en het vele advieswerk dat hij verrichtte zette hij vooral in voor kunst- en cultuurbedrijven en overheidsinstellingen.

Naast ervaren manager, is Taco Pauka dan ook vooral een creatief-inhoudelijk ontwikkelaar. Hij schrijft concepten, teksten, scenario`s en draaiboeken voor tentoonstellingen, multimedia-voorstellingen, educatieve projecten over zeer uiteenlopende onderwerpen en veel verschillende doelgroepen.

De projecten waar Taco Pauka bij betrokken is, doet hij zelden alleen.  Hij beschikt hij over een uitgebreid netwerk van uitmuntende experts in zeer uiteenlopende disciplines. Daarmee werkt hij onder meer regelmatig samen met leden van de mede door hem opgerichte Coöperatie MuseumMakers, een samenwerkingsverband van museumprofessionals.

De jongste loot aan het bedrijf van Taco Pauka startte in 2016: PAUKA TOURS
 

Taco Pauka is involved in management advisory, policy development and compiles policy plans, annual reports, project plans, bid-books etc. for museums, other cultural institutions, municipalities and private funds.

During his career Taco developed and produced many exhibitions in museums and visitor centers. As managing director of the Netherlands Police museum, he carried out a reorganization and effected a merger between two museums which enabled a go-around to a new museum in Almere (new town near Amsterdam): ‘P!T’. During the start-up for this new safety museum, Taco Pauka developed the museum concept, took care of the relation management and wrote, among other things, scenario`s, scripts, bid books and policy- and communication plans. As producer, he contributed for Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut (‘National Safety institute’, the result of the merger) to the editorial and logistic realization of ‘P!T’, a new museum, opened for the public in 2014.

Earlier, as head of the public department and project manager for Ecomare on the island of Texel, Taco Pauka managed the renovation of this natural museum and seals rehabilitation center. In the Tropenmuseum (Royal Tropical Institute KIT) in Amsterdam, he developed and produced several exhibitions for the internationally leading Children’s Museum TM-junior and he worked for the communication department. For two theater companies, he took care of the research for productions, the sales of touring productions and the tour-organization. Taco Pauka has worked in secondary and vocational education and provided courses for various institutions. He has applied his extensive management experience and the many advisory routes carried out by him for art, cultural and government institutions.

Beside an experienced manager, Taco Pauka is also a creative content developer. He has written many texts, scenarios and scripts for exhibitions, multimedia, and educational projects on a wide variety of subjects and target groups.

Taco Pauka rarely works singly. His company STAAG performs concept development, production management, producing, communication, company policy and management in cooperation with a broad network of excellent professionals with various skills. Taco Pauka is one of the founders of MUSEUMMAKERS, a partnership of experts.

The newest branch of Taco`s company started in 2016: PAUKA TOURS


 

OPDRACHTGEVERS O.A.
Gemeente Steenwijkerland Gemeente Bodegraven Reeuwijk | Museum Maassluis, Vrienden Museum Maasluis, Historische Vereniging Maasluis | Stromma Group Nederland | Volksbuurtmuseum Utrecht | Gemeente Zaltbommel | Cultuurfonds Almere | Fort Kijkduin Den Helder | Kasteel Radboud Medemblik | Stichting Nationaal; Veiligheidsinstituut | Stichting Texels Museum | Museumpeil | Museum aan het Vrijthof | Museum Willem van Genk | Gelders Erfgoed en gemeente West Maas en Waal | Stichting City Senses | Theatergroep Suburbia | Natuurmuseum Ameland | Olifantenmuseum i.o. | Verzetsmuseum Zuid Holland | Vereniging Zaansche Molen | Amsterdam Travel cafe | Brandweer Zaanstad | Delftse Poort Rotterdam |