DE TOEKOMST VAN HET STREEKMUSEUM
We lezen regelmatig juichverhalen over de museumsector. Maar de hoge landelijke bezoekerscijfers komen vooral van blockbusters en heropeningen van een paar hele grote musea. En er zijn in Nederland veel meer kleine musea dan grote. Teruglopende bezoekerscijfers, minder subsidie en de vergrijzing van vrijwilligers brengen steeds meer van deze kleine musea in de problemen. Voor veel streekmusea is heroriëntatie van levensbelang.

Streekmuseum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen verzocht de Gemeente West Maas en Waal om een hogere structurele bijdrage. De gemeenteraad besloot om tijdelijk bij te springen en tegelijkertijd te laten onderzoeken hoe het probleem structureel zou kunnen worden opgelost.

In opdracht van en samen met Gelders Erfgoed voerde Taco Pauka een onderzoek uit. Hij onderzocht de interne bedrijfsvoering van het museum. Omdat de problematiek van dit museum niet op zichzelf staat, ging zijn aandacht vooral ook uit naar de kansen op de ‘markt’ en naar de positie van andere erfgoedinstellingen in de regio. Naast de verbetering van de eigen bedrijfsvoering en programmering, bevat het advies concrete mogelijkheden tot duurzame samenwerking met diverse partners.
Deze krachtenbundeling maakt professionalisering mogelijk. Zo kan de negatieve spiraal (geen geld = geen kwaliteit  <-> geen kwaliteit = geen geld) worden doorbroken.

ONTWIKKELING FORT KIJKDUIN
Stichting Stellingen Den helder wil de komende jaren de hele permanente expositie in Fort Kijkduin vernieuwen. Samen met Texelse bedrijven Expotise (Marc Roeper) en Het Hollands Hooggebergte (Jacco Dros) adviseerde Taco Pauka de stichting over de planmatige aanpak van de vernieuwing. De volgende stap is het schrijven van een masterplan met een begroting. Op basis daarvan kan financiële dekking worden gezocht met fondsen, sponsors, eigen inkomsten, subsidies en (incidentele of duurzame) samenwerking met derden.

EEN NIEUW MUSEUM IN ALMERE
Nadat Taco Pauka als directeur van het Nederlands Politiemuseum een fusie tot stand bracht met andere erfgoedinstellingen, ging hij voor Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut aan de slag om het veiligheidsmuseum PIT in Almere van de grond te krijgen. Hij verzorgde de programmering, de inhoudelijke ontwikkeling van de permanente expositie en de realisatie daarvan. Verder stelde hij bedrijfsplannen en een communicatieplan voor de nieuwe constellatie op en organiseerde hij het technische beheer na de oplevering. Daarna begeleide Taco Pauka de nieuwe stichting naar opname in het Museumregister Nederland en produceerde hij een zomertheaterprogramma het museum.

KASTEEL RADBOUD KLAAR VOOR DE TRANSITIE
Kasteel Radboud in Medemblik is een van de Rijksmonumenten met een erfgoedfunctie die het Rijk heeft overgedragen aan de Nationale Monumentenorganisatie (NMo). Over de exploitatie van deze monumenten moet nog veel worden uitgezocht. Het stichtingsbestuur van Kasteel Radboud besloot de ontwikkelingen niet af te wachten, maar zelf met plannen te komen. Taco Pauka schreef een plan voor de museale herinrichting en stelde daarvoor een begroting op. Het plan werd ruimtelijk vormgegeven door Tekst en Uitleg uit Haarlem. TPAHG architecten uit Hoorn maakte de bouwkundige plannen. Het resultaat leverde lovende recensies op. Kasteel Radboud heeft nu een ambitieus én realistisch antwoord op de nieuwe situatie.

LANDMARK TERUG AAN DE ROTTERDAMMERS
Het kenmerkende kantorencomplex Delftse Poort pal naast het Centraal Station is in Rotterdam en ver daarbuiten vooral bekend van het logo van Nationale Nederlanden op de zwarte gevel.Het complex was 25 jaar een gesloten bolwerk. De eigenaren gaven het gebouw terug aan de stad. Er kwam openbare horeca, een voor iedereen toegankelijk vergadercentrum met gratis flexwerkplekken en WiFi, een gym en er kwamen allerlei activiteiten in het gebouw. De invulling van die activiteiten komt tot stand in nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen in de kunst-, cultuur- en architectuursector, Rotterdamse ondernemers en retailconcepten.
Taco Pauka hielp Syrinx PR en Communicatie met de start van de cultuur-programmering in Delftse Poort. Hij legde daarvoor verbindingen met de Rotterdamse kunst- en museumwereld en met ondernemers.

DE COLLECTIE VAN DE ZAANSCHE MOLENS
Vereniging De Zaansche Molen is eigenaar van dertien historische industriemolens en de daarbij behorende collectie: samen enkele tienduizenden records. Om de ambitieuze toekomstplannen van de Vereniging mogelijk te maken, is een goed ontsloten collectie onontbeerlijk. Als er meer bezoekers komen, zal er ook steeds vaker een beroep gedaan worden op de kennis die in de collectie besloten ligt. Daarom moet de collectie-informatie actueel en optimaal bereikbaar zijn. In een quick scan onderzocht Taco Pauka het collectiebeleid en de dagelijkse bedrijfsvoering op dit gebied en adviseerde hij over de verbetering van het behoud en beheer en de ontsluiting van de documentatie.

staag >>>
OPDRACHTEN

STAAG
is aangesloten bij

Taco over de kleine musea in EenVandaag KLIK HIER

Taco over de kleine musea in Trouw KLIK HIER

Een greep uit de projecten van STAAG.